Πληροφορίες / Informationen

Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 7.30-16.30

  • 25, 35 ή 45 ώρες ανά εβδομάδα

  • Προσέλευση των παιδιών μέχρι τις 9.15 (το αργότερο)

  • 1η αποχώρηση στις 12.30

Τα παιδιά, που παραμένουν το μεσημέρι, τρώνε μεσημεριανό, το οποίο παρέχεται από εταιρεία προμήθευσης φαγητού. Για το φαγητό δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παιδικές αλλεργίες, αλλά και στις θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Το κόστος του φαγητού ανέρχεται στα 60 ευρώ το μήνα. Όταν ένα παιδί απουσιάσει δικαιολογημένα και έχει ειδοποιηθεί ο Π.Σ. το αργότερο μέχρι τις 8.00, τότε το άναλογο ποσό θα επιστραφεί.

IMG-20140629-WA0043

Προϋπόθεση για την αποδοχή του παιδιού στον Π.Σ. είναι η συμμετοχή των γονέων στο Σύλλογο Γονέων, πληρώνοντας ποσό συμμετοχής 15ευρώ το μήνα.

Το ποσό αυτό πληρώνεται στο Δήμο του Σόλιγκεν.

Betreuungszeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr

  • 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche
  • späteste Bringzeit 9:15 Uhr
  • frühste Abholzeit 12:30 Uhr

IMAG1307
Mittagskinder erhalten ein warmes Mittagessen, dass von einem Dienstleister bezogen wird.
Beim Mittagessen werden Allergien und religiöse Einschränkungen beachtet.
Die Kosten für das Mittagsessen betragen monatlich 60 Euro, wenn das Kind spätestens um 8 Uhr vom Mittagessen abgemeldet ist, wird der Betrag anteilig zurückerstattet.

Voraussetzung für die Aufnahme des Kindes ist die Mitgliedschaft im Verein ESTIA e.V. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt z.Z. 25 Euro.

Die Eltern zahlen den Kindergartenbeitrag an die Stadt Solingen.