Ημερήσιο Πρόγραμμα / Tagesablauf

Η μέρα στο Παιδικό Σταθμό ξεκινάει με ελεύθερο παιχνίδι μέχρι να τελειώσει η προσέλευση όλων των παιδιών.
Μετά τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς κάθονται σε ένα κύκλο, για να πουνε τραγούδια και να παίξουνε οργανωμένα παιχνίδια.

Πριν το μεσημεριανό γεύμα, τα παιδιά βγαίνουν διάλειμμα στην αυλή. Αφού φάνε όλα τα παιδιά μαζί μεσημεριανό, μπορούν να παίξουν μέσα στις αίθουσες ή έξω στην αυλή.

Παράλληλα με το ελεύθερο παιχνίδι, πραγματοποιούνται και συγκεκριμένες διδασκαλίες όπως χειροτεχνίες, ενασχόληση με τα μουσικά όργανα, εξατομικευμενη εργασία με τα μεγάλα νήπια κλπ.

IMG_20140410_104801

Η Τρίτη ειναι μέρα των δραστηριοτήτων. Το πρωί οι παιδια κανουν έργα, εκδρομές και δράσεις χωρισμενα σε ηλικιακές ομάδες.

Κάθε Τετάρτη τα παιδιά τρώνε πρωινό μαζί (γερμανικό-ελληνικό εναλλάξ), το οποίο ετοιμάζεται στο νηπιαγωγείο με τη βοήθεια των παιδιών (σε μορφή διδασκαλίας).

Η Πέμπτη είναι η “Μέρα του Δάσους”: εναλλάξ τα παιδιά (ανά ηλικία) πηγαίνουν κάθε Παρασκευή για να εξερευνήσουν το κοντινο δάσος, να επεξεργαστούν με φυσικά υλικά και να παίξουν παιχνίδια ρόλων.

Εκτός απο αυτά, δύο φορές την εβδομάδα στον Παιδικό σταθμό τρέχει το πρόγραμμα Καλλιέργεια της Γλώσσας για Παιδιά 3-4 ετών, με σκοπό την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, έχοντας ως βάση τη μητρική γλώσσα.

Der Kindergartentag beginnt mit Freispiel, bis alle Kinder eingetroffen sind.
Dann wird ein Stuhlkreis gebildet, in dem Lieder gesungen und Spiele gespielt werden.
IMG-20140629-WA0117
Den späten Vormittag verbringen die Kinder auf dem Außengelände.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen spielen die Kinder drinnen oder draußen.

Neben dem Freispiel werden auch konkrete Angebote wie Basteln, Musizieren, Vorschulkinderarbeit, usw. durchgeführt.

Dienstag ist Aktionstag. Die Kinder führen am Vormittag Projekte, Ausflüge und Aktionen in ihrer Altersgruppe durch.

Mittwochs frühstücken die Kinder gemeinsam, abwechselnd deutsches und griechisches Frühstück, die Kinder wählen gemeinsam aus, was zum Frühstück angeboten werden soll und kaufen es z.T. auch gemeinsam ein.

wald

Donnerstag ist Waldtag, abwechselnd geht jede Woche eine andere Altersgruppe nach dem Frühstück zusammen in den nahegelegenen Wald und erkunden die Umgebung, spielen mit Naturmaterialen und in Rollenspielen.

Außerdem wird für die 3-4jährigen Kinder zweimal pro Woche Sprachförderung angeboten, ein Programm zum Erlernen der deutschen Sprache, auf der Basis der Muttersprache.