Τμήματα / Gruppen

Ο Π.Σ. “Εστία” έχει δύο τμήματα, “Τα Βατραχάκια” και “Τα Ποντικάκια”, από 20 παιδιά διαφόρων ηλικιών (2-6χρ.) το καθένα.

DSC02898

Μαζί με τις κοινές δραστηριότητες και μερικές και των δυο τμημάτων μαζί, πραγματοποιούνται και δραστηριότητες στις διαφορες ηλικιακές ομάδες μία ή δυο φορές εβδομαδιαίως:

  • Τα Νανάκια (παιδιά 2-3 χρόνων) αποκτούν εμπειρίες, αξιοποιώντας τις αισθήσεις τους μέσα από μουσικές και άλλου είδους δημιουργικές δραστηριότητες.
  • Οι μικρές Κάμπιες (παιδιά 3-4 χρόνων) καλλιεργούν τη γλωσσική τους ικανότητα μέσα από θέματα της καθημερινότητας (π.χ. Οι Εποχές του χρόνου) και ανακαλύπτουν το ρυθμό μέσα από τη μουσική.
  • Οι μεγάλες Κάμπιες (παιδιά 4-5 χρόνων) μαθαίνουν να πορεύονται μέσα από τον κόσμο των συναισθημάτων τους και ενδυναμώνεται η κοινωνικότητα τους.
  • Οι Πεταλούδες (μεγάλα νήπια) μαθαίνουν να εξερευνούν και να πειραματίζονται, να εξελίσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι, καθώς να προετοιμάζονται για το δημοτικό σχολείο.

Estia ist eine zweigruppige Einrichtung, die „Mäuse“ und die „Frösche“ sind altersgemischte Gruppen mit jeweils 20 Kindern von 2 – 6 Jahren.

pappe

Neben gemeinsamen Aktivitäten und solchen innerhalb der beiden Gruppen, wird auch altersbezogene Kleingruppenarbeit angeboten, die 1-2x pro Woche gruppenübergreifend stattfindet:

  • Die Zwerge (2 – 3jährige) werden vor allem kreativ und musisch gefördert und machen mit allen Sinnen neue Erfahrungen.
  • Die kleinen Raupen (3 – 4jährige) sprechen gemeinsam über alltägliches wie die Jahreszeiten und entdecken rhytmisches Musizieren.
  • Die großen Raupen (4 – 5jährige) lernen ihre Gefühle kennen. Die Sozialkompetenz der Kinder wird gestärkt.
  • Die Schmetterlinge (Vorschulkinder) beginnen spielerisch mit Schwungübungen und anderen Vorbereitungen auf die Schule, forschen und experimentieren.

malen