Γονείς / Eltern


IMAG1566Οι Γονείς συμμετέχουν στο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και μέσω της συνεργασίας στη φροντίδα και συντήρηση του Παιδικού Σταθμού.


Die Eltern engagieren sich im Vorstand, Elternrat und bei der Mitarbeit der Pflege und Instandhaltung der Einrichtung.