Παιδαγωγική / Pädagogik

Η δουλειά του Παιδικού Σταθμού καθορίζεται από τις υπάρχουσες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σε συλλογικό επίπεδο και εφαρμόζουν ευέλικτα προγράμματα (π.χ. Προτζεκτς), τα οποία προκύπτουν από την καθημερινότητα των παιδιών. Τα παιδιά συμμετέχουν και συναποφασίζουν το καθημερινό πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη διδασκαλία της ελληνικής και της γερμανικής κουλτούρας.

DSC02500
Ο Παιδικός σταθμός “Εστία” ένα διαπολιτισμικό και πολυεθνικό νηπιαγωγείο. Σήμερα φιλοξενεί στους κόλπους τους παιδιά από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Τυνησία, την Αλγερία, την Τουρκία, τη Ουκρανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Πορτογαλία, τη Νιγηρία, το Ιρακ και το Αφγανιστάν.
sand

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτισμική και γλωσσική ταυτότητα του κάθε παιδιού και ενθαρρύνεται να μεταφέρει τις γνώσεις του στην καθημερινή ζωή. Όλα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διάφορους λαούς και πολιτισμούς και μαθαίνουν να εκτιμούν τις αξίες αυτών.

Der Kindergarten Estia arbeitet situationsorientiert. Die ErzieherInnen erkennen die Bedürfnisse und Interessen der Kinder bzw. der Gruppe und entwickeln daraus z.B. Projekte, auf aktuelle Ereignisse gehen sie flexibel ein. Die Kinder entscheiden und planen den Kindergartenalltag mit.

sand2
Die Vermittlung der griechischen und deutschen Kultur ist ein besonderes Anliegen des Kindergartens.

Estia ist ein bikultureller und multinationaler Kindergarten. Derzeit besuchen ihn Kinder aus Griechenland, Deutschland, Tunesien, Algerien, der Türkei, der Ukraine, Italien, Polen,  Russland, Portugal, Nigeria, dem Irak und Afganistan.

IMAG1282

Jedes Kind wird mit seiner kulturellen und Sprachidentität geachtet und ermutigt, seine Kenntnisse in den Alltag einzubringen.
Alle Kinder erhalten dadurch auch einen wertschätzenden Blick auf andere Kulturen.