Η δράση των Γονέων / Elternarbeit


Οι Γονείς συμμετέχουν ενεργά στο καθημερινό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού με τις απογευματινές τους Συναντήσεις και στη διοργάνωση των γιορτών. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται πάντα σε ανοιχτό διάλογο με τους Γονείς.


Die Eltern nehmen an der pädagogischen Arbeit des Kindergartens durch Teilnahme an Elternabenden,
Elterngesprächen, der Gestaltung von Festen und Feiern teil. Die ErzieherInnen stehen im Dialog mit den
Eltern.

IMAG0113