ελεύθερες Θέσεις / freie Plätze

Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 θέση/θέσεις ελεύθερες.

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 έχουμε ακόμα ελεύθερες θέσεις.

Μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και να κανονίσουμε ένα ραντεβού.
Τηλ: 0212-43094

Wir haben aktuell 2 Platz/Plätze frei.

Im Kindergartenjahr 2017/18 haben wir noch freie Plätze.

Rufen Sie uns an und machen Sie einen Schnuppertermin ab.
Tel. 0212/43094